maanantai 30. huhtikuuta 2018

Vi är även tillgängliga på svenska!

Taakasta voimavaraksi projektet har utvecklats (och utvecklas) för att understöda individer som tillhör sexuella- och/eller könsminoriteter i kontexten av andligt välbefinnande.

Begreppet andlighet förhåller vi oss till väldigt generöst. Människors förhållande till andlighet, religion och samhörighet är komplext och mångfacetterat. En individ kan under sitt liv gå igenom många olika förhållningssätt. Vilken roll andlighet spelar kan förändras och frågan är sällan enbart personlig. 

En människas "andliga välbefinnande" påverkas m.a.o. av många faktorer. I vårt arbete försöker vi ta i beaktande detta. Vi skapar och stöder stödgrupper, utvecklar skolningsmaterial för religiösa aktörer och samarbetar med olika föreningar och aktörer vars verksamhet påverkar regnbågsmänniskors möjligheter att fungera som resurser i religiösa samfund och i sammanhang där andlighet utövas. 

Nu, i början av projektet, arbetar vi dock främst för att skapa kontakter genom vilka vi kan lära oss hur vi kan bidra. Vad görs redan? Hurdana utmaningar står vi inför med ett sånt här projekt? Var hittar vi möjligheter till positiv förändring? 

Lumi och Peik 

Du hittar oss även på Facebook och Instagram!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Homofobiaa?

Viime sunnuntaina vietettiin kansainvälistä homo- ja transfobian vastaista päivää. ABBI -yhteisön (Ambassadors and Bridge Builders Internati...