perjantai 28. helmikuuta 2020

Sateenkaari-ihmisen kohtaaminen seurakunnassa, osa 1

Avasimme viime syksynä kyselyn, joka oli suunnattu uskonnollisten yhteisöjen työntekijöille ja muille toimijoille. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa haasteita, joita eri yhteisöissä koetaan suhteessa sateenkaari-ihmisiin. Mikä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan kohtaamisessa on vaikeaa? Miksi se on vaikeaa? Vaikeuksien lisäksi kaipasimme kokemuksia myös onnistumisista ja hedelmällisistä lähestymistavoista.Sateenkaari-ihmisen kohtaamisen ei tietenkään tarvitse olla minkäänlainen ongelma tai haaste, sen enempää kuin kenen tahansa ihmisen kohtaamisen. Monissa uskonnollisissa yhteisöissä näissä kohtaamisissa on kuitenkin tietynlainen jännite. Voi olla, että jännite on piilossa. Kun ihminen ei tuo esille identiteettiään, hän kantaa jännitteen omassa itsessään. Uskomme, että jännitteiden purkamiseen auttaa tieto ja asioista puhuminen. 

Mutta mennään itse kyselyyn. Alkuun kuitenkin TRIGGERIVAROITUS! Jos olet sateenkaari-ihminen ja herkillä uskonnollisiin yhteisöihin liittyvien kysymysten kanssa, teksti voi aktivoida traumoja. Älä lue eteenpäin.

Alla tietoa vastaajista. (Ruotsinkieliset vastaukset on suomennettu.)

Kyselyyn tuli kaikkiaan 200 vastausta (sen jälkeen kun muutama pilailuvastaus oli karsittu pois). Vastauksia tuli seuraavista yhteisöistä:

Suomen evankelis-luterilainen kirkko 147
jokin helluntaiseurakunta 26
Suomen Vapaakirkko 4
Suomen ortodoksinen kirkko 3
Katolinen kirkko Suomessa 1
Suomen Baptistikirkko 1
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 1
jokin islamilainen seurakunta 1
jokin muu 12 
(Jokin muu -vastauksista olivat yksittäiset vastaajat täsmentäneet seuraavasti:
DKM Suomi
Herättäjä-Yhdistys
Lähetyshiippakunta
vapaan suunnan seurakunta, ei virallista jäsenyyttä
Pienryhmä
Liekki
Pelastusarmeija
jokin buddhalainen yhteisö)
9 vastaajaa ei kuvaillut yhteisöään.

Vastaajat ilmoittivat toimivansa seuraavissa ympäristöissä:Rooleistaan he kertoivat seuraavaa:Omin sanoin rooleistaan kertoivat mm. papit, johtaja, teologinen asiantuntija, kirjoittaja, evankelista, meditaatio-ohjaaja, opiskelija, useat luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset. Jotkut kuvasivat itseään Jumalan tai Jeesuksen kutsun omaaviksi.

Seksuaalivähemmistöön kuuluvia vastaajat kertoivat kohtaavansa työssään seuraavasti:


Sukupuolivähemmistöön kuuluvia vastaajat kertoivat kohtaavansa työssään näin:


Näiden kahden yllä olevan kysymyksen jotain muuta -kohdissa moni vastaajista ilmaisi, että ei voi tietää ihmisen seksuaalista suuntautumista tai sukupuolivähemmistöön kuulumista. Kysymykset herättivät joissain vastaajissa ehkä hämmennystäkin.

"En ymmärrä kyselynne pohjaoletusta. Miten oletatte että vieras ihminen voi tietää tällaisia toisesta. Kaikkea voi olettaa, mutta se on pitkälti ennakkoluuloa." 

"Toimenkuvaani saati tapoihini ei kuulu kysellä moisia ja se on kunkin oma asia."

Nämä vastaajat ovat tietenkin ihan oikeassa. Ihmisen seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti ovat hänen yksityisasioitaan, joista ei kannata tehdä oletuksia saati udella. 

Ongelmana onkin se, että oletuksia yleensä kuitenkin tehdään. Asioitten kategorisointi kuuluu ihmisluontoon. Yleensä oletetaan, että ihminen on mies tai nainen, ja hetero. Binääriseen hetero-oletukseen sopivat ihmiset tulevat tältä osin nähdyiksi sellaisina kuin ovat. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä sijoitetaan lokeroihin, joihin me emme kuulu. 

Sellainen voi olla turhauttavaa ja jopa ahdistavaa. Kyselyyn vastanneista toimijoista pieni osa oli itse sateenkaari-ihmisiä. Yksi heistä kuvaa tilannettaan näin:

"Kuulun itse samaan vähemmistöön ja minut nähdään yleensä heterona, joskus kiusallista korjata luuloja tai tehdä numero itsestä "mäkin olen""

Kannustamme jokaista pysähtymään ja miettimään omia ennakkoluulojaan ja oletuksiaan. Me ainakin huomaamme välillä olettaneemme jotakin ihan pieleen. Kuinkakohan paljon teemme sitä tietämättämme?

Joillekin on toisaalta turvallista tulla nähdyksi vähän pieleen, cisheterona, vaikka ei sitä olisi. Yksi vastaajista kertoi olevansa itse transsukupuolinen yhteisössä, jonne sateenkaari-ihmiset eivät ole tervetulleita. Tällainen tilanne on varmasti hyvin raskas, ja väärät oletukset ovat kuin suojamuuri.

Yhteisöjen asenteet


Uskonnollisen yhteisönsä asenteita liittyen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin vastaajat kuvasivat seuraavasti:

Kaikki ihmiset ovat tasavertaisia Jumalan edessä, myös sateenkaari-ihmiset. (95 vastaajaa)

Sateenkaari-ihmiset eivät ole tervetulleita yhteisöömme. (5 vastaajaa)

Sateenkaari-ihmiset ovat tervetulleita, kunhan eivät tuo esille normista poikkeavaa seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiään. (24 vastaajaa)

Yhteisömme toivottaa tervetulleiksi kaikki ihmiset, ja he voivat olla avoimesti sellaisia kuin ovat. (44 vastaajaa)

Yhteisössäni hyväksytään ihmiset, mutta ei tiettyjä elämänvalintoja (kuten homoseksuaaliset suhteet, sukupuolenkorjaukset). (50 vastaajaa)

Yhteisössämme tuetaan sateenkaari-ihmisten identiteettiä heidän omista lähtökohdistaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvina lähimmäisinä. (32 vastaajaa)

Yhteisössämme tuetaan sateenkaari-ihmisiä, jotta he pystyisivät elämään taakkansa kanssa (malleina esim. selibaatti tai eheytyminen heteroseksuaaliseen suuntaan). (19 vastaajaa)

Näistä asioista ei voi puhua avoimesti yhteisössäni. (15 vastaajaa)

Yhteisössäni on monenlaisia, keskenään ristiriitaisiakin asenteita sateenkaari-ihmisiä kohtaan. (89 vastaajaa)

Jotain muuta (20 vastaajaa)

Huom. tähän kysymykseen, kuten muihinkin, saattoi antaa useamman vastausvaihtoehdon. Jotkut vastaajat eivät ehkä olleet tätä hyödyntäneet, vaan ilmoittaneet yhden vaihtoehdon, joka parhaiten kuvasi heidän yhteisöään.

Jotain muuta -kohtaan tuli tarkennuksia ja kommentteja. Tässä niistä osa. Suluissa yhteisö, jonka vastaaja on ilmoittanut omakseen.

"Jos yhteisöllä tarkoitetaan seurakunnan työyhteisöä, pitävät paikkansa kaikkien ihmisten tasavertaisuus ja kaikkien tervetulleiksi toivottaminen omina itseinään. Jos taas yhteisöllä tarkoitetaan seurakuntaa, on tilanne vaikeampi. Aktiiviseurakuntalaisissa on paljon ihmisiä, joille todellakaan kaikki ihmiset eivät ole Jumalan edessä tasavertaisia, ja Raamatulla päähän lyömistä esiintyy." (Suomen ev.lut. kirkko)

"Asiasta ei ole keskusteltu." (Suomen ev.lut. kirkko)

"Kaikki ihmiset ovat tasavertaisia Jumalan edessä, mukaanlukien sateenkaari-ihmiset. Ketään ei kuitenkaan rohkaista synnin harjoittamiseen, esimerkiksi heteroitakaan ei rohkaista avioliiton ulkopuolisiin seksisuhteisiin. Kaikkien, jotka tulevat Jumalan luo on tultava Jeesuksen ristin kautta. Siihen kuuluu syntien tunnustaminen ja hylkääminen. Tilanne on sama niin heteroille kuin sateenkaari-ihmisillekin. Samalla tavoin kuin Raamattu sanoo, että avioliiton ulkopuolinen seksi (itse asiassa jo himoitseminen) on syntiä, niin on myös homoseksuaalisuuden harjoittaminen (ei se että on kiusauksia tai taipumusta ole vielä syntiä)." (jokin helluntaiseurakunta)

"Yhteisössä tuetaan kaikkia meitä syntisiä ja yhtä lailla kilvoittelemme Jumalan sanan viitoittamaa tietä armon varassa." (Lähetyshiippakunta)

"Seurakuntani on avoin ja suurin osa periaatteessa tukee samansukupuolisia suhteita. Laajemman yhteisön sisällä näkemykset vaihtelevat." (Suomen Baptistikirkko)

"Työyhteisössäni lähes poikkeuksetta hyväksytään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmiset yhdenvertaisina. Tietyt asiat esim. Helsingin seurakunnan pride-kampanja (ikonin muokkaus) kuitenkin herättää hyvin negatiivista keskustelua." (Suomen ortodoksinen kirkko)

"Painotus on kylläkin tuo tasavertaisuus Jumalan edessä ja jollakin tasolla koen, että meillä hyväksytään ihminen sellaisena kuin on." (Katolinen kirkko Suomessa)

"Identiteetti rakentuu Jumalan kautta. Olemme Jeesuksen seuraajia ja kaikki muu elämässämme on toissijaista. Maailmankaikkeuden Luoja, meidän tekijämme ohjaa meitä seuraajikseen, ei identiteettimme ole silloin kiinni seksuaalisuudestamme tai luonteistamme tai kiinnostuksen kohteistamme vaan Jeesuksen seuraamisesta." (Pienryhmä)

"Sukupuoli- ja seksuaalisuuskysymysten käsittely hyvin vähäistä, koska sillä ei ole juuri merkitystä uskonnonharjoituksen kannalta." (jokin buddhalainen yhteisö)

Kohtaamisen vaikeudet


Tiedustelimme vastaajilta, mitä vaikeuksia heillä on (todellisuudessa tai kuvitelmissaan) kohdata sateenkaari-ihmisiä. Erottelimme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvät vaikeudet erillisiksi kysymyksiksi. Seksuaalivähemmistöihin (esim. homot, lesbot, bi- ja panseksuaalit) kuuluvien ihmisten kohtaamisessa vaikeinta olivat seuraavanlaiset asiat:

En ole varma, onko minulla riittävästi osaamista kohdata heitä. (10 vastaajaa)

En tiedä riittävästi seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten erityiskysymyksistä. (11 vastaajaa)

Pelkään, että käytän vääriä termejä ja loukkaan tahtomattani. (30 vastaajaa)

Seksuaalivähemmistöön kuuluvan ihmisen tai pariskunnan läsnäolo hämmentää muita seurakuntalaisia. (15 vastaajaa)

Majoitusten ja saunavuorojen järjestäminen. (14 vastaajaa)

Saan negatiivista palautetta, jos ymmärrän "liikaa" seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ja heidän tilannettaan. (21 vastaajaa)

Minut erotetaan yhteisöstä tai asemani heikkenee, jos kerron hyväksyväni samansukupuoliset suhteet. (8 vastaajaa)

Ristiriita sen välillä, että en haluaisi syrjiä ketään, mutta haluan pitää kiinni Jumalan käskyistä. (28 vastaajaa)

En ymmärrä seksuaalivähemmistöihin kuuluvien maailmaa ja ajattelua. (6 vastaajaa)

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset hämmentävät minua. (3 vastaajaa)

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset pelottavat minua. (1 vastaaja)

Minua inhottaa ajatella homoseksuaalisia suhteita. (9 vastaajaa)

Minusta homo-, lesbo- bi-, pan- tms. identiteetin omaksuminen on väärin. (23 vastaajaa)

Minulla ei ole vaikeuksia kohdata seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. (116 vastaajaa)

Jotain muuta (20 vastaajaa)


Sukupuolivähemmistöihin (esim. transsukupuoliset, muunsukupuoliset, transvestiitit) kuuluvien ihmisten kohtaamisen haasteet jakautuivat seuraavanlaisesti:

En ole varma, onko minulla riittävästi osaamista kohdata heitä. (16 vastaajaa)

En tiedä riittävästi sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten erityiskysymyksistä. (18 vastaajaa)

Pelkään, että käytän vääriä termejä ja loukkaan tahtomattani. (38 vastaajaa)

Sukupuolivähemmistöön kuuluvan ihmisen läsnäolo hämmentää muita seurakuntalaisia. (12 vastaajaa)

Majoitusten ja saunavuorojen järjestäminen. (21 vastaajaa)

Saan negatiivista palautetta, jos ymmärrän "liikaa" sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ja heidän tilannettaan. (18 vastaajaa)

Minut erotetaan yhteisöstä tai asemani heikkenee, jos kerron hyväksyväni sukupuolenkorjaukset tai elämisen toisin kuin syntymässä määritellyn sukupuolen mukaisesti. (5 vastaajaa)

Ristiriita sen välillä, että en haluaisi syrjiä ketään, mutta haluan pitää kiinni Jumalan käskyistä. (22 vastaajaa)

En ymmärrä sukupuolivähemmistöihin kuuluvien maailmaa ja ajattelua. (13 vastaajaa)

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset hämmentävät minua. (6 vastaajaa)

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset pelottavat minua. (1 vastaaja)

Minua hämmentää, jos en tiedä onko ihminen mies vai nainen. (15 vastaajaa)

Minusta on väärin omaksua muu sukupuoli-identiteetti kuin se, mikä on syntymässä määritelty. (21 vastaajaa)

Minulla ei ole vaikeuksia kohdata sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. (93 vastaajaa)

Jotain muuta (15 vastaajaa)

Seuraavassa osassa pureudumme mm. omin sanoin kerrottuihin vastauksiin kohtaamisten vaikeuksista, vaikeista tilanteista sekä niistä tilanteista, joissa kaikki on mennyt hienosti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

KIITOS!

Hanke on päättymässä. Me työntekijät painamme toimiston oven kiinni ja kiitämme samalla kaikkia blogin lukijoita. Viimeiset kolme vuotta ole...